Maiju Seppänen

Maiju Seppänen

Viittomakielen tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2005

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: terapiatulkkaus, työelämätulkkaus, opiskelutulkkaus sekä erilaiset harrastus- ja liikuntatilanteet. Tulkkaus taktiilisti kuurosokeille asiakkaille sekä opastus, kuvailu, haptiisit ja sosiaaliset pikaviestit.
Opetus: tukiviittomat ja suomen kielen mukaan viitottu puhe sekä perheissä että ryhmäopetuksena.

+358505605303

maiju.seppanen@evantia.fi

  • Kuopio