Maiju Hurtig

Maiju Hurtig

Viittomakielen tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2009

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuulonäkövammaiset

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Englanti (keskitaso)
Saksa
Espanja
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: Arjen asioimistilanteet, opiskelu- ja työelämätulkkaus sekä hengelliset tilaisuudet. Lisäksi matkat ja kansainväliset kohtaamiset ovat lähellä sydäntä sillä Maiju taitaa saksan ja espanjan kieletkin.

Opetus: Tukiviittomat, viitottu suomi sekä viittomakieli. Maiju toteuttaa niin ryhmä kuin yksilöntarpeisiin sopivat opetukset.

+358401762674

maiju.hurtig@evantia.fi

  • Oulu