Laura Sompi

Laura Sompi

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2010
Suomalaisen viittomakielen perusopinnot 2011

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Ruotsi (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Tulkkaus: asioimistulkkaus; erityisesti terveydenhuollon tilanteet, harrastetulkkaukset, erityisesti liikunta. Kokemusta sosiaali- ja terveysalasta
Opetus: suomalainen viittomakieli, viitottu suomi, tukiviittomat

+35820360360

laura.sompi@evantia.fi

  • Heinola