Laura Korhonen

Laura Korhonen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2010

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Kokemusta eri alojen opiskelutulkkaus, harrastetulkkaus; erityisesti koiraharrastukset sekä ulkoilu ja retkeily
Kokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja varhaiskasvatuksesta

+358401470668

laura.korhonen@evantia.fi

  • Laukaa