Kirsi Torkkeli

Kirsi Torkkeli

Viittomakielen tulkki, Puhevammaisten tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Puhevammaisten tulkki EAT 2016
Viittomakielen tulkki, AMK 2011, 3-vuotinen opistotaso 1994

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Puhevammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Ruotsi (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen

Tulkkaus: hengellisten tilaisuuksien tulkkaus, laulujen ja teatteritulkkaus, terapiatulkkaus, tuntemusta erityisesti järjestötyöstä ja ikäihmisille tulkkauksesta.
Opetus: suomalainen viittomakieli, viitottu suomi, tukiviittomat, erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät sekä kommunikoinnin apuvälineet

+358503818516

kirsi.torkkeli@evantia.fi

  • Mikkeli