Kirsi Marttila

Kirsi Marttila

Viittomakielen tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2001

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: teatteri, ratsastus, ympäristö, luonto, lukeminen, valokuvaaminen. Kasvatustieteen ja luovan kirjoittamisen perusopinnot suoritettu. Opetus: tukiviitomat, viittomakieli, viitottu puhe ja taktiili viittominen. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

+358505687621

kirsi.marttila@evantia.fi

  • Pori