Kirsi Granberg

Kirsi Granberg

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki Ylempi AMK 2013
Viittomakielen tulkki AMK 2005

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Englanti (ylin taso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

+358469211174

kirsi.granberg@evantia.fi

  • Helsinki