Johanna Savulahti

Johanna Savulahti

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2009, 3-vuotinen opistotaso 1998

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Asiointitulkkaukset, lapsille tulkkaus, urheilutilaisuudet, terveydenhuoltoon liittyvät tilanteet, erityisesti neuvolakäynnit ja terapiatulkkaukset.

johanna.savulahti@evantia.fi

  • Riihimäki