Jenny Derghokasian

Jenny Derghokasian

Viittomakielen tulkki, Teckenspråkstolk

Koulutus

Viittomakielen tulkki Pohjois-Savon kansanopisto 1999

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Ruotsi (äidinkieli)
Suomi (vaativa taso)
Suomalainen viittomakieli
Suomenruotsalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen ja ruotsin kielen mukaan viittottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: teatteri, terapiat, musiikki ja monikieliset tulkkaukset.
Opetus: tukiviitomat, viittomakieli, viitottu puhe ja taktiili viittominen. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

+358503402605

jenny.derghokasian@evantia.fi

  • Vaasa