Jemina Valkama

Jemina Valkama

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2018

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Hoiva-ala, kotihoito ja seniorit. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (LGBTQ+). Japanilainen populaarikulttuuri (cosplay, anime, manga)

+358504776624

jemina.valkama@evantia.fi

  • Helsinki