Iida Bernhardt

Iida Bernhardt

Viittomakielen tulkki, Kirjoitustulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2013
Kirjoitustulkki AMK 2012

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Englanti (ylin taso)
Saksa (keskitaso)
Ruotsi (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Englannin kielen mukaan viitottu puhe
Kirjoitustulkkaus
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Musiikin tulkkaus ja kielten tunnit. Laaja kokemus asiointitilanteista, tulkkaus matkoilla.

+358432110328

iida.bernhardt@evantia.fi

  • Helsinki