Heidi Känkänen

Heidi Känkänen

Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielentulkki AMK 2013

Asiakasryhmät

Opetusasiakkaat

Opetuskielet

Suomi

Erityisosaaminen

Tukiviittomat, suomen kielen mukaan viitottu puhe

+358415282752

heidi.kankanen@evantia.fi

  • Helsinki