Hanna-Mari Itkonen

Hanna-Mari Itkonen

Viittomakielen tulkki, Puhevammaisten tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Puhevammaisten tulkki EAT 2017
Viittomakielen tulkki AMK 2015

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Puhevammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen

Tulkkaus: harrastustulkkaukset erityisesti eläimiin liittyvät tilanteet ja käsityöt. Afaatikoille ja lapsille tulkkaaminen. Selkokielellä tulkkaaminen.
Opetus: tukiviittomat, kuvakommunikaatio-menetelmät, viitottu puhe, viittomakieli ja kansio-ohjaukset. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

+358400854853

hanna-mari.itkonen@evantia.fi

  • Helsinki