Eva Mäkinen

Eva Mäkinen

Viittomakielen tulkki, Kirjoitustulkki, Teckenspråkstolk, Skrivtolk

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2008
Kirjoitustulkki 2006

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Ruotsi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Teatteri, musiikki ja muu esittävä taide, urheilu ja liikunta, kamppailulajit mm. Taekwondo

+358405673977

eva.makinen@evantia.fi

  • Turku