Eva-Ida Aminoff

Eva-Ida Aminoff

Kirjoitustulkki, Skrivtolk

Koulutus

Kirjoitustulkkikurssi 2010

Asiakasryhmät

Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Ruotsi (äidinkieli)
Englanti (ylin taso)
Suomi (keskitaso)
Saksa (keskitaso)
Tanska (keskitaso)
Kirjoitustulkkaus

Erityisosaaminen

Opiskelutulkkaus korkeakoulutasolla, tulkkaus kokouksissa, koulutuksissa ja matkoilla. Oikeustieteen erityisosaaminen (Oikeustradenomi AMK 2010, KTM pääaineena kauppaoikeus 2017) Useamman liikuntalajin, kuntoilun ja hyvinvoinnin alan sanasto tuttua, lajeista erityisesti ratsastus, jooga, baletti ja uinti.

eva-ida.aminoff@evantia.fi

  • Karjaa