Elina Ylönen

Elina Ylönen

Viittomakielen tulkki, Kirjoitustulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2012

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Kirjoitustulkkaus
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Opiskelutulkkaus ja asioimistulkkaus, hengelliset tulkkaukset

+358503818505

elina.ylonen@evantia.fi

  • Kouvola