Elina Varjonen

Elina Varjonen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2011
Kuvailutulkki 2011
Suomalaisen viittomakielen perusopinnot, Turun yliopisto 2011

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuulonäkövammaiset

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Monipuolinen kokemus asioimis- ja opiskelutulkkauksesta sekä viittomakielisille että kuurosokeille. Hengelliset tulkkaukset. Monikulttuuriset tulkkaukset.

+358400298696

elina.varjonen@evantia.fi

  • Turku