Elina Rouvinen

Elina Rouvinen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2013

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Englanti (ylin taso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Maahanmuuttajille tulkkaus ja opiskelutulkkaus, erityisesti rakennusala. Harrastustulkkauksista mm. ryhmäliikunta- ja pilatestunnit. Erityisosaamista myös autismin kirjosta.

+358400346362

elina.rouvinen@evantia.fi

  • Espoo