Eeva Juntunen

Eeva Juntunen

Viittomakielen tulkki, kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK, 2005

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Tulkkaus: eri alojen opiskelu- ja työelämätulkkaus
Vahvuutena terveydenhuollon tilanteet ja erilaiset liikuntaharrasteet
Opetus: viitottu suomi, tukiviittomat

+358400725588

eeva.juntunen@evantia.fi

  • Jyväskylä