Eero Enqvist

Eero Enqvist

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki 3-vuotinen opistotaso 1995

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Teatteritulkkaus, kuurosokeille tulkkaus sekä urheilutilaisuudet.

eero.enqvist@evantia.fi

  • Helsinki