Carita Ajanti

Carita Ajanti

Viittomakielen tulkki, Teckenspråkstolk

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2014

 

Asiakasryhmät

Viittomakieliset

Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Kuurosokeat

 

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi

Viittomakieli

Englanti (ylin taso)

Ruotsi

Suomen kielen mukaan viitotttu puhe

Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

 

Erityisosaaminen

Käsityöt, kielitiede, elokuvat, matkustaminen

+358504674880

carita.ajanti@evantia.fi

  • Turku