Henna Leutonen

  • Etäpalvelu Etäpalvelu
  • Kelan tulkkaus Kelan tulkkaus
Asiakkuuspäällikkö, kirjoitustulkki
Palvelut: Hallinto, kirjoitustulkkaus
Välitysalue: Keskinen
Paikkakunta: Kuopio

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2013

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kirjoitustulkkaus

Erityisosaaminen

Liiketalous (AMK), johtaminen/hallinto (AMK), markkinointi (AMK), saavutettavuus, selkokieli, viittomakieli, hengelliset tilaisuudet, kokoukset, seminaarit ja yleisötulkkaukset.

Siirry hakuehdot-sivulle
  • Etäpalvelu Etäpalvelu
  • Kelan tulkkaus Kelan tulkkaus