Tekijä: Mirjam Kempas

Evantia, yhteiskunnallinen yritys

Evantia on yhteiskunnallinen yritys, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten tämä näkyy toiminnassamme? Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja tarjoavat ratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten…

Lue artikkeli

Puhevammaisten tulkki auttaa kommunikoinnissa

Puhevammaisten tulkki on viestin välittäjä, joka auttaa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Tulkki välittää viestejä asiakkaan ja muiden ihmisten välillä. Tulkki käyttää työssään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (esim. kuvakansio, kommunikaatiosovellus, viittomat, piirtäminen, kirjoittaminen, selkokieli).

Lue artikkeli

Arvot Evantiassa

Miksi arvojen merkitys on sitten niin suuri? Uskon siihen, että arvot ohjaavat meidän itse kunkin valintoja arjessa. Ne toimivat selkärankana tai peruskalliona tai majakkana elämässämme. Uskon, että jokainen meistä on sinut itsensä kanssa sekä eri tilanteissa, kun kokee toimivansa arvojensa mukaisesti.

Lue artikkeli

Tulkin matka selkomukauttajaksi

Käännöstyö on aina haasteellista, mutta kun kyseessä on yleiskielestä selkokielelle kääntäminen, haasteet moninkertaistuvat. Tämä johtuu siitä, että selkokielen tavoitteena on tehdä tekstistä mahdollisimman ymmärrettävää kaikille lukijoille. Tämä vaatii syvällistä ymmärrystä sekä lähtökielen rakenteesta että kohdekielen ominaisuuksista.

Lue artikkeli

Hybriditulkki

Käsite hybridi tarkoittaa kahden tai useamman ominaisuuden yhdistelmää. Tulkkausalalla se on yleistynyt viittaamaan tulkkiin, jolla on koulutus ja osaaminen kahden tai useamman asiakasryhmän tulkkaukseen. Hybriditulkkauksesta voidaan puhua silloin, kun näitä eri koulutuksia hyödynnetään samassa tilanteessa, yhden asiakkaan tulkkauksessa.

Lue artikkeli

Uutena tulkkina Uudellamaalla

Evantian väki, tulkkikollegat sekä asiakkaat ovat ottaneet minut paremmin kuin hyvin vastaan. Olen saanut tukea sekä arvokkaita vinkkejä kokeneimmilta tulkeilta. Etenkin parhaita tilanteita ovat olleet ne, jos on ollut mahdollista saada uuteen asiakkaaseen perehdytys tulkilta.

Lue artikkeli