Tekijä: Mirjam Kempas

Uutena tulkkina Uudellamaalla

Evantian väki, tulkkikollegat sekä asiakkaat ovat ottaneet minut paremmin kuin hyvin vastaan. Olen saanut tukea sekä arvokkaita vinkkejä kokeneimmilta tulkeilta. Etenkin parhaita tilanteita ovat olleet ne, jos on ollut mahdollista saada uuteen asiakkaaseen perehdytys tulkilta.

Lue artikkeli

Harjoittelijana Evantialla

Pääsin harjoitteluun kolmeksi viikoksi Evantialle tänä syksynä 2022. Muutamalla toimeksiannolla pääsin myös itse tulkkaamaan, mikä oli todella hienoa ja sain harjoitella tulkkausta autenttisissa ympäristöissä. Pääsin harjoittelemaan mm. paritulkkausta, tulkin roolia ja viittomakielelle päin tulkkaamista.

Lue artikkeli

Selkokielinen asiakasviestintä

Lähes jokainen organisaatio on nostanut asiakaskokemuksen parantamisen yhdeksi painopisteekseen – kuinka hyvin erilaisista kielitaustoista tulevat henkilöt on tässä työssä todella huomioitu?

Lue artikkeli

Saavutettavuus viittoen

Kielellinen saavutettavuus viittomakielisille voisi olla esimerkiksi selkoviittomista. Viittomisen muokkaamista siten, että se olisi helposti ymmärrettävä, saavutettava myös niille henkilöille, jota tieto yleiskielisellä viittomakielellä ei tavoita.

Lue artikkeli