Avoimia työpaikkoja

Evantia i korthet

Evantia-koncernen är ledande inom kommunikation med mångsidig kompetens. Vår huvudsakliga produkt är tolkning. Vi producerar teckenspråkstolkning, tolkning till talhandikappade klienter, skrivtolkning samt tolkning till hörsel- och synskadade klienter.

Evantia360°-tjänsten täcker kommunikationens delområden med allt från kartläggning utifrån kommunikationsbehovet till olika hjälpmedel och anpassningar.

Våra mest kända tjänster är Tulkkitilaus.fi och Opetustilaus.fi

»MER INFO  

Avoimia työpaikkoja

Tolkning

pic1

Tolkning

Till vårt breda utbud ingår teckenspråkstolkning, tolkning till talhandikappade klienter, skrivtolkning samt tolkning till hörsel- och synskadade.

Alltid, överallt.

»MER INFO

Evantia 360° kommunikation

pic2

Omfattande servicetjänst inom kommunikation.

Vi betjänar våra klienter inom kommunikationens alla delområden, från kommunikationsmetodens kartläggning till tolkningstjänst.

» MER INFO

Contact Center

pic3

Vi betjänar dig gärna genom att hantera olika beställningar av experttjänster. Vi använder vårt orderhanteringssystem, som är designat att hantera stora mängder beställningar och optimera tidsanvändningen.

» MER INFO